Blog

bardzo wiele interesujących artykułów tematycznych

Posted by admin | Luty - 11 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

AdwokatZawód notariusza nie bez powodu uznawany jest za jeden z najbardziej godnych zaufania i cieszących się prestiżem. Z uwagi na wielkie znaczenie dokumentów, którymi się opiekuje, nad przedstawicielami tego zawodu ciąży wiele reguł, są oni także poddawani wielu sprawdzaniom – bezpośredni nadzór nad ich działalnością sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Z pewnością notariusz katowice zazwyczaj kojarzony jest przede wszystkim z wpisami do ksiąg wieczystych, z tego też powodu każdy kupujący bądź też sprzedający nieruchomość zobowiązany jest odwiedzić jego kancelarię – takiego wpisu może wszak dokonać tylko notariusz. Poza tym, wiele pozostałych aktów moc ustawową ma jedynie w tym wypadku, gdy widnieje na nich pieczęć rejenta – mowa w w tej chwili pomiędzy innymi o testamenty, umowy między partnerami biznesowymi czy małżonkami – także te dotyczące podziału zgromadzonego wspólnie majątku. Notariusz sprawuje też opiekę nad wszystkimi stronami połączonymi papierami wartościowymi, takimi jak weksle czy obligacje – troszczy się o to, by ich interesy były zapewnione w równym stopniu.

Polecamy także:

Comments are closed.